elftoaout

Utility for converting ELF binaries to a.out

The elftoaout utility converts a static ELF binary to a static a.out binary. If you are using an ELF system on a SPARC, you will need to run elftoaout on the kernel image so that the SPARC PROM can boot the image.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.