efibootmgr

EFI Boot Manager

The EFI Boot Manager allows the user to edit the Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Boot Manager variables. Additional information about the EFI can be found at <<a href="http://developer.intel.com/technology/efi/efi.htm>">http://developer.intel.com/technology/efi/efi.htm></a> .

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.4

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.