eclipse-ecf

Eclipse Communication Framework (ECF) Eclipse plug-in

ECF is a set of frameworks for building communications into applications and services. It provides a lightweight, modular, transport-independent, fully compliant implementation of the OSGi Remote Services standard.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

Java:packages Eksperimentaalne
3.14.8
Java:packages:test Eksperimentaalne
3.14.8

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

Java:packages Eksperimentaalne
3.14.8

SUSE SLE-12-SP5

Java:packages Eksperimentaalne
3.14.8

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.