eboard

A chess board interface for ICS and engines

eboard is a GTK+ chess board interface for ICS (Internet Chess Servers) and chess engines (GNU Chess, Crafty, etc.). It also displays games in PGN (Portable Game Notation) format.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

games Experimentální
1.1.3

openSUSE Leap 15.3

games Experimentální
1.1.3

openSUSE Leap 15.2

games Experimentální
1.1.3

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-15:GA