easymock

Mock objects for interfaces in JUnit tests

EasyMock provides Mock Objects for interfaces in JUnit tests by generating them on the fly using Java's proxy mechanism. Due to EasyMock's unique style of recording expectations, most refactorings will not affect the Mock Objects. So EasyMock is a perfect fit for Test-Driven Development.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Factory RISCV

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-12-SP5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.