dynamic-wallpaper-branding-basedonopensuse

Provides dynamic-wallpaper branding

Debranded copy of openSUSE branding for dynamic-wallpaper

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.