dxvk

Vulkan-based D3D11 implementation for Linux / Wine

Provides a Vulkan-based implementation of DXGI and D3D11 in order to run 3D applications on Linux using Wine.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.1

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.