dxflib

Parser library for the Drawing Exchange Format (DXF)

dxflib is a C++ library mainly for parsing and writing DXF files.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

graphics Eksperimentaalne
3.26.4

openSUSE Leap 15.2

graphics Eksperimentaalne
3.26.4

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.