dvtm

Tiling window manager for the console

dvtm brings the concept of tiling window management, popularized by X11-window managers like dwm to the console. As a console window manager it tries to make it easy to work with multiple console based programs like vim, mutt, cmus or irssi.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 12 SP4

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

RedHat RHEL-7

utilities Experimentální
0.15

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.