Dust Racing 2D

Kategooriad: Game SportsGame

Tile-based 2D Racing Game

Dust Racing is a tile-based 2D racing game written with Qt (in C++) and OpenGL. Dust Racing comes with a Qt-based level editor for level creation. A separate engine, MiniCore, is used for physics modeling.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.