dri3proto

The X11 Protocol: Direct Rendering Infrastructure 3 extension

The DRI3 protocol headers for X11 development. The DRI3 extension provides mechanisms to translate between direct rendered buffers and X pixmaps. When combined with the Present extension, a complete direct rendering solution for OpenGL is provided.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

X11:XOrg Eksperimentaalne
1.2

openSUSE Leap 15.4

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.