dri3proto

The X11 Protocol: Direct Rendering Infrastructure 3 extension

The DRI3 protocol headers for X11 development. The DRI3 extension provides mechanisms to translate between direct rendered buffers and X pixmaps. When combined with the Present extension, a complete direct rendering solution for OpenGL is provided.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.