dns24-update

Simple update client for the dns24.ch DynDNS service

A simple utility for regularly updating one or more dynamic DNS records on the dns24.ch service.

  • Verzia 1.0
  • Veľkosť 13,2 KB
  • openSUSE Leap 15.1
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.

SUSE:SLE-15-SP2:GA

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management