dnf-plugins-extras

Extras Plugins for DNF

This package contains extra community plugins for use with the DNF package manager.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Factory RISCV

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.