dmz-icon-theme-cursors

DMZ Cursor Theme

This package contains the DMZ cursor theme for X.

  • Versió 11.3.0
  • Mida 200 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.