devmem2

Simple program to read/write from/to any location in memory

Simple program to read/write from/to any location in memory. Usage examples: devmem2 0x48004B48 w 0x2 - write value 0x2 to addr 0x48004B48 devmem2 0x50000014 - read value from addr 0x50000014

  • Wersja 1.0
  • Rozmiar 11,2 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.