devede

A video DVD creator

DeVeDe is a program to create video DVDs and CDs (VCD, sVCD or CVD), suitables for home players, from any number of video files, in any of the formats supported by Mplayer. The big advantage over other utilities is that it only needs Mplayer, Mencoder, DVDAuthor, VCDImager and MKisofs (well, and Python, PyGTK and PyGlade), so its dependencies are really small. Author: Sergio Costas <raster@rastersoft.com>

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-15:GA