denyhosts

Utility to help system administrators thwart brute-force ssh hackers

DenyHosts is a python program that automatically blocks ssh attacks by adding entries to /etc/hosts.deny. DenyHosts will also inform Linux administrators about offending hosts, attacked users and suspicious logins.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

SUSE SLE-11 SP 4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.