deepin-calendar

A calendar application for Deepin Desktop

The deepin-calendar is a calendar for Deepin Desktop Environment.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.5

التوزيعات

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Factory RISCV

توزيعات غير مدعومة

التوزيعات التالية غير معتمدة رسميًا. استخدم هذه الحزم على مسؤوليتك الخاصة.