d-haven-event

D-Haven Event based processing

D-Haven Event is a library designed to make it easier to develop event based processing systems. It also includes a CommandManager to handle certain activities behind the scenes in a controlled number of background threads. The library has been fully tested, and all dependencies have been brought to a minimum.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.