cyrus-sasl-plain

Plugin for the PLAIN SASL mechanism

This is the Cyrus SASL API implementation. It can be used on the client or server side to provide authentication. See RFC 2222 for more information.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.2

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.