curlftpfs

Filesystem for mounting FTP hosts using FUSE and libcurl

CurlFtpFS is a filesystem for mount yast2-ftp-server (FTP hosts) based on fuse (FUSE) and libcurl. Important features are: - openssl (SSL support), - connecting through squid (tunneling HTTP proxies) - automatic reconnect on server timeout.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

openSUSE Backports for SLE 15 SP2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 15

SUSE SLE-15-SP3

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

SUSE SLE-11 SP 4

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Experimentální
0.9.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.