cups-pdf

Virtual PDF printer for CUPS

CUPS-PDF is a PDF writer backend for CUPS. It provides a virtual CUPS-PDF printer which produces PDF files so that application programs which have no built-in support to "Save as PDF" could print to CUPS-PDF to get a PDF file. For details see /usr/share/doc/packages/cups-pdf/README and <a href="http://en.opensuse.org/SDB:Printing_to_PDF">http://en.opensuse.org/SDB:Printing_to_PDF</a>

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openEuler 21.03

openSUSE Tumbleweed

Printing Experimentální
3.0.1

openSUSE Leap 15.4

Printing Experimentální
3.0.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Printing Experimentální
3.0.1

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 36

Fedora 35

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Experimentální
2.6.1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.