cryptix

Java Crypto Package

Cryptix 3 is a cleanroom implementation of Sun's Java Cryptography Extensions (JCE) version 1.1. In addition to that, it contains the Cryptix Provider, which delivers a wide range of algorithms and support for PGP 2.x. Cryptix 3 runs on both JDK 1.1 and JDK 1.2 (Java 2).

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.