cryptix-asn1

Cryptix ASN1 Implementation

Java asn1 implementation for Cryptix.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:11.1

openSUSE:11.4

openSUSE:12.1

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

DISCONTINUED:openSUSE:11.1