cryptconfig

A Utility to Configure Encrypted Home Directories and LUKS Partitions

This package contains a utility for configuring encrypted home directories and LUKS partitions. It also supports creating LUKS disk images, creating LUKS partitions, and enlarging disk images along with their file systems. This package also contains a pam module that syncs a user's UNIX password with the password used to encrypt their home directory.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.