cozy

Audio Book Player

Play and organize your audio book collection.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

openSUSE Backports for SLE 15 SP2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.