compton

A compositor for X11

Compton was forked from Dana Jansens' fork of xcompmgr and refactored.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

X11:lxde Experimentální
0.1.0

openSUSE Leap 15.5

0.1_beta2.1442740614....

openSUSE Leap 15.4

X11:lxde Experimentální
0.1.0
0.1_beta2.1442882068....
0.1_beta2.1442740614....

SUSE SLE-15-SP1

Fedora 38

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-15:GA

0.1_beta2.1442882068....
0.1_beta2.1442740614....

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:15.0

0.1_beta2.1442882068....
0.1_beta2.1442740614....

openSUSE:Leap:15.1

0.1_beta2.1442882068....
0.1_beta2.1442740614....

openSUSE:Leap:15.2

0.1_beta2.1442882068....
0.1_beta2.1442740614....

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

Fedora:21