compiz-manager

Wrapper script to launch Compiz with proper options

This script detects what options to pass to Compiz to get it started, and start a default plugin and possibly window decorator.

  • Verzia 0.7.0
  • Veľkosť 19,6 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

SUSE SLE-11 SP 4

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.