compiz-bcop

Compiz option code generator

Compiz option code generator needed to build some plugins.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Factory RISCV

SUSE SLE-15-SP1

Mageia Cauldron (unstable)

Mageia 8

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.