compicc

Compiz ICC Colour Management Server

The Compiz ICC colour server, or short compicc, lets you colour manage your whole desktop at once and in hardware. Play movies, watch images on wide or narrow gamut displays. Each connected monitor is colour corrected for its own.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

SUSE SLE-15-SP1

Debian 9.0

Ubuntu 16.04

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.