collectd

Statistics Collection Daemon for filling RRD Files

collectd is a daemon (written in C) that reads various system statistics and updates RRD files. Statistics are very fine grained with an update interval of 10 seconds.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

oficiální vydání Oficiální
5.12.0.134.g4cebbfc

server:monitoring Experimentální
5.12.0.134.g4cebbfc

openSUSE Leap 15.6

server:monitoring Experimentální
5.12.0.134.g4cebbfc

openSUSE Leap 15.5

server:monitoring Experimentální
5.12.0.134.g4cebbfc

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-11 SP 4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:Leap:15.2

SUSE:SLE-15:GA

5.12.0.156.g8286d53f
5.12.0.133.gff65eaa

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:13.2

openSUSE:13.1

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

openSUSE:12.1

openSUSE:11.4

SUSE:SLE-11:SP3

deleted