codelite

Code editor for C, C++, PHP and Node.js

CodeLite is a code editor for the C, C++, PHP and Node.js programming languages. It uses an interface with which users can create, build and debug projects.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Debian 12

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.