cockpit

Web Console for Linux servers

The Cockpit Web Console enables users to administer GNU/Linux servers using a web browser. It offers network configuration, log inspection, diagnostic reports, SELinux troubleshooting, interactive command-line sessions, and more.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.