cmrt

C for Media Runtime

Media GPU kernel manager for Intel G45 & HD Graphics family. Allows to interface between Intel GPU's driver and a host program through a high level language.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

X11:XOrg Eksperimentaalne
1.0.6

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

CentOS CentOS-7

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.