clucene-core

CLucene is a C++ port of Lucene

CLucene is a C++ port of Lucene. It is a high-performance, full-featured text search engine written in C++. CLucene is faster than lucene as it is written in C++.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

server:mail Eksperimentaalne
2.3.3.4
server:search Eksperimentaalne
2.3.3.4

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-11 SP 4

server:mail Eksperimentaalne
2.3.3.4

RedHat RHEL-7

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.