cld2

A library to detect the natural language of text

A library that detects over 80 languages in UTF-8 text, based largely on groups of four letters. Also tables for 160+ language versions.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

devel:libraries:c_c++ Eksperimentaalne
20150820

openSUSE Leap 15.5

devel:libraries:c_c++ Eksperimentaalne
20150820

openSUSE Leap 15.4

devel:libraries:c_c++ Eksperimentaalne
20150820

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

devel:libraries:c_c++ Eksperimentaalne
20150820

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.