Clazy

Kategorie: Development

Qt oriented code checker based on the Clang framework

clazy is a compiler plugin which allows Clang to understand Qt semantics. You get more than 50 Qt related compiler warnings, ranging from unneeded memory allocations to misusage of API, including fix-its for automatic refactoring.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

oficiální vydání Oficiální
1.11git.20240520T0145...

devel:tools:compiler Experimentální
1.11git.20240520T0145...
1.11git.20240311T1101...

openSUSE Leap 15.6

devel:tools:compiler Experimentální
1.11git.20240520T0145...

openSUSE Leap 15.5

devel:tools:compiler Experimentální
1.11git.20240520T0145...

openSUSE Factory RISCV

devel:tools:compiler Experimentální
1.11git.20240520T0145...

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.