clamtk

GUI for the ClamAV Antivirus

ClamTk is a GUI front-end for ClamAV using Gtk3-perl. It is designed to be an easy-to-use, point and click virus scanner.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Debian Unstable

Debian Testing

Debian 11

Debian 9.0

Ubuntu 16.04

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.