clamtk

GUI for the ClamAV Antivirus

ClamTk is a GUI front-end for ClamAV using Gtk3-perl. It is designed to be an easy-to-use, point and click virus scanner.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Debian Unstable

Debian Testing

Debian 11

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 38

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.