citra

Nintendo 3DS emulator

Citra is an open-source Nintendo 3DS emulator and debugger, written with portability in mind.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.4

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.

SUSE:SLE-15:GA