chromium-ffmpegsumo

Library to provide partial ffmpeg support to Chromium

The is the multimedia codec library for Chromium. It is based on the internal ffmpeg source code and contains only the open source codecs from ffmpeg. Proprietary codecs (e.g. H.264) are not part of this library, but are provided in an external package

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

openSUSE Backports for SLE 12 SP0

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.