checkmedia

Check SUSE installation media

The program checks SUSE installation media for errors.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

SUSE SLE-11 SP 4

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:Tumbleweed:OldKey

openSUSE:Leap:15.2

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

openSUSE:13.1

openSUSE:12.1

openSUSE:11.4

openSUSE:11.1

SUSE:ALP

SUSE:SLE-15:GA

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

home:coolo:alp

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management