chafa

Image-to-text converter for terminal

Chafa is a command-line utility that converts all kinds of images, including animated image formats like GIFs, into ANSI/Unicode character output that can be displayed in a terminal.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

graphics Experimentální
1.8.0

openSUSE Leap 15.2

graphics Experimentální
1.6.1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.