cd-paranoia

CDDA reader

This CDDA reader distribution ('libcdio-cdparanoia') reads audio from he CDROM directly as data, with no analog step between, and writes the data to a file or pipe as .wav, .aifc or as raw 16 bit linear PCM.

  • Verzia 10.2+0.93+1
  • Veľkosť 58,5 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:12.3

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

openSUSE:12.2

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain