cblas

A standard C language APIs for BLAS

This library provides a native C interface to BLAS routines available at www.netlib.org/blas to facilitate usage of BLAS functionality for C programmers.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.