Calligra Sheets

Kategorie: Office Spreadsheet

Spreadsheet Application

Sheets is the spreadsheet application of the Calligra Suite.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.3

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.