calligra-flow

Flow Chart Drawing Application

Flow is the flow chart drawing application of the Calligra Suite.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.6

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.