Caja

File manager for the MATE desktop

Caja is the official file manager for the MATE desktop. It allows to browse directories, preview files and launch applications associated with them. It is also responsible for handling the icons on the MATE desktop. It works on local and remote filesystems.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Factory RISCV

SUSE SLE-15-SP1

Debian 12

Mageia 8

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.