caja-extensions

Set of extensions for Caja, the MATE file manager

Set of extensions for Caja, the MATE file manager.

  • Versió 1.24.0
  • Mida 600 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 12 SP4

SUSE SLE-15-SP1

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.