cairomm

C++ Interface for Cairo

This package provides a C++ interface for Cairo.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

GNOME:Factory Eksperimentaalne
1.16.1
GNOME:Next Eksperimentaalne
1.16.1

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

RedHat RHEL-7

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.