caffeine

Utility to inhibit screensaver and sleep modes

Caffeine is a status bar application able to temporarily prevent the activation of both the screensaver and the "sleep" powersaving mode.

  • Verzia 2.8.3
  • Veľkosť 81,2 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.